Βουλα ΙΙ

Βουλα ΙΙ

Οι κρεμαστοί κήποι της…. Βούλας!!
Η σχεδίαση και κατασκευή του συγκεκριμένου κήπου, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική με μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους. Η προμήθεια εδαφικού υποστρώματος και η τοποθέτηση του έγινε με τηλεσκοπικούς γερανούς και ομοίως με τον ίδιο τρόπο φυτεύτηκαν και τα δένδρα. Η φιλοσοφία του κήπου είναι να δίνει στον επισκέπτη μια αίσθηση κίνησης στον αγρό με πολλά ενδημικά φυτά της Μεσογείου.