Αστικοί κήποι

Αστικοί κήποι

Οι αστικοί κήποι έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας διότι συνδυάζουν πολλές παραμέτρους κατά την σχεδίαση τους. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε χώρους χαλάρωσης και εκτόνωσης από την καθημερινότητά μας, φιλικούς για χρήση από τα παιδιά, καλαίσθητους και διακοσμητικά άψογους, λειτουργικούς και ξεχωριστούς. Με λίγα λόγια φροντίζουμε για τη σωστή αξιοποίηση και του τελευταίου εκατοστού του διαθέσιμου χώρου, προκειμένου να έχετε ένα μικρό παράδεισο στην καθημερινότητά σας.