Άνω Βούλα

Άνω Βούλα

Η ομάδα της Greenplus διακρινόμενη πάντα από τον επαγγελματισμό της, σχεδίασε και κατασκεύασε έναν κήπο με υψηλά πρότυπα. Ο συνδυασμός τροπικών, κακτοειδών, αρωματικών και εσπεριδοειδών φυτών λειτούργησε άψογα, δίνοντας ένα τελικό αποτέλεσμα ‘’στολίδι’’ της περιοχής.